Uyguluma Alanları ve Referanslarımız.

Alüminyum Farbrikası, Çelik Fabrikası, Alçı Fabrikası, Cam Fabrikası, Klinker Fabrikası, Gıda Endüstrisi, Kimya Endüstrisi, Çıkarıcı Endüstrisi, Çimento Endüstrisi, Ağaç Endüstrisi, Kömür Madenleri, Linyit Madenleri, Dökümhaneler, Gübre Tesisleri, Demir Dökümhanesi, Seramik, Konsantre, Güç Santralleri, Atık Boşaltma, Geri Dönüşüm, Kum ve Çakıl, Madeni Olmayan Mineraller gibi…